Siopa trwy Easyfundraising

Mae gennym newyddion gyffrous!

Rydym bellach wedi cofrestru gyda easyfundraising, gwefan codi arian siopa elusennol fwyaf y DU. Mae’r wefan hon yn caniatáu i ni dderbyn rhoddion yn uniongyrchol gan frandiau pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan i siopa gyda’ch holl hoff siopau ar-lein.
Mae’n hawdd i’w ddefnyddio ac nac oes dim cost! Mae’n ffordd wych i chi ein cefnogi ni pan fyddwch chi’n siopa ae-lein heb iddo gostio ceiniog i chi.

I ymuno, cofrestrwch yma: http://efraising.org/2VaPeaOdbP

Mae Llys Nini yn gysylltiedig â’r RSPCA cenedlaethol, ond nid yw’n derbyn unrhyw arian awtomatig ganddi. Yn ogystal ag ailgartrefu anifeiliaid, mae Canolfan Anifeiliaid Llys Nini yn gweithio i helpu’r amgylchedd hefyd.

Nawdd

Allwch chi sbario £1 yr wythnos i helpu i achub anifail sydd wedi’i gam-drin, ei adael, ei esgeuluso neu sy’n ddieisiau?

Gwirfoddoli

Byddai’n amhosibl i Lys Nini allu gweithredu mor effeithiol ag y mae heb ymroddiad ein gwirfoddolwyr.

Codi arian

Mae cynifer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu i achub rhagor o anifeiliaid sydd mewn angen, ychydig o ddychymyg yn unig sydd ei angen arnoch chi.

Digwyddiadau

Sicrhewch fod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ein digwyddiadau diweddaraf ac am bopeth sy’n digwydd yn Llys Nini ac yn yr ardal.

Siopau Elusen

Mae ailgylchu nwyddau dieisiau fel tecstilau a dillad gwely anifeiliaid yn helpu’r amgylchedd ac mae hefyd yn ffordd y gall Llys Nini godi arian.

Rhoi

Mae angen rhoddion o nwyddau ar ein siopau ac arian i Ganolfan Anifeiliaid Llys Nini bob amser ac rydym yn croesawu rhoddion ariannol, rhoddion ar ffurf nwyddau neu eich bod yn rhoi o’ch amser.


Achubwyd ac ailgartrefwyd dros
14,500
o anifeiliaid ers 1995