Siopau Elusen

Gall siopau elusen Llys Nini droi eich dillad ac eitemau dieisiau eraill yn arian parod i helpu anifeiliaid mewn angen.

Sut i roi eitemau

Gallwch fynd ag eitemau i un o siopau elusen Llys Nini yn eich ardal.

Ffoniwch 07501 468997 os:

Please contact your 07501 468997 if you:

  • Oes gennych chi nifer mawr o eitemau yr hoffech chi eu rhoi ond nid oes modd i chi fynd â nhw i’r ganolfan anifeiliaid neu un o’n siopau
  • Ydych chi’n gwmni sydd am roi hen stoc, samplau neu stoc sydd dros ben.
  • Oes gennych chi eitemau arbennig o fawr i’w rhoi na allwch fynd â nhw eich hunan.

Cliciwch yma i ddod o hyd i’ch siop leol.

Ni allwn dderbyn rhoddion gan ein rhoddwyr hael yn y Ganolfan Anifeiliaid am y tro oherwydd eich haelioni a’r llwyth o eitemau a roddwyd, ac mae angen amser arnom i ddidoli’r hyn sydd eisoes wedi’i roi.

Gofynnwn i’n rhoddwyr roi eu rhoddion o’r neilltu am y tro a dod â nhw atom pan fyddwn yn gallu ailagor yn ddiogel eto.

Pan fyddwn yn ailagor, bydd angen rhoddion yn fwy nag erioed er mwyn parhau i gefnogi’r gwaith lles rydym yn ei wneud.

Rhoddion rydym yn eu derbyn:

  • Ddillad plant, teganau a gemau
  • Dillad ac esgidiau dynion a menywod
  • Llyfrau ac amlgyfrwng fel DVDs a CDs
  • Ategolion, gemwaith, beltiau, bagiau llaw
  • Bric-a-brac, llestri, llestri gwydr, llestri pobi, llieiniau’r cartref ac addurniadau
  • Gall unrhyw hen ddillad neu decstilau nad oes modd eu defnyddio bellach godi arian o hyd trwy gael eu hailgylchu

Rhoddion nad ydym yn eu derbyn:

Ni allwn werthu unrhyw beth y byddai’n anniogel i chi ei brynu – unrhyw beth nad yw mewn cyflwr gwerthadwy, wedi torri, yn beryglus, yn aflan, lle na ellir profi ei ddiogelwch neu y byddai’n anghyfreithlon i ni ei werthu. Peidiwch â dod â’r eitemau hyn atom gan y bydd yn rhaid i ni dalu i gael gwared â nhw. Yn arbennig, ni allwn dderbyn eitemau trydanol, duvets na gobenyddion. Ffoniwch 07501 468997 os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Rhodd Cymorth

Yn bwriadu rhoi stoc i un o’n siopau? Gofynnwch i’r tîm os gallwch roi trwy Rodd Cymorth. Llenwch ffurflen ddatganiad syml ac mae Rhodd Cymorth yn sicrhau bod pob £1 yn werth £1.25.