Cyswllt

Am ymholiadau cyffredinol 

Derbynfa 
01792 229435
[email protected]

Codi Arian a’r Cynllun Hafan Ddiogel: [email protected]

Ymholiadau Cyfrifon a Gweinyddiaeth: [email protected]


Ein Siopau Elusen Lleol 

Abertawe Ganolog 

 • 54 Ffordd y Brenin, SA1 5HQ 
 • Ffôn: 01792 650860 

Gorseinon 

 • 85 Y Stryd Fawr, SA4 4BL 
 • Ffôn: 01792 897567

Castell-nedd 

 • 6 Angel Place, SA11 1RQ 
 • Ffôn: 01639 643361 

Porthcawl 

 • 84 John Street, CF36 3BD
 • Ffôn: 01656 772218 

Port Talbot

 • 113 Heol yr Orsaf, SA13 1NR 
 • Ffôn: 01639 892396 

Llanelli

 • 43 Stryd Stepney, SA15 3YB 
 • Ffôn: 01554 759809 

Y Mwmbwls 

 • 27 Newton Road, SA3 4AS
 • Ffôn: 01792 369772 

Pen-y-bont ar Ogwr 

 • 22 Nolton Street, CF31 1DU
 • Ffôn: 01656 651309 

Caerfyrddin 

 • 6 Sgwâr Neuadd y Dref, SA31 1PN 
 • Ffôn: 01267 232656 

Caerdydd – Canton 

 • 90 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, CF11 9DX 
 • Ffôn: 02920 373819 

Caerdydd 

 • 39 Albany Road, CF24 3LJ
 • Ffôn: 02920 464018 

Cardiff

 • 4 Wellfield Road, CF24 3PB
 • Ffôn: 02920 473080