Anifeiliaid sydd wedi dioddef creulondeb, sy’n sâl neu wedi’u hanafu

Anifeiliaid sâl neu sydd wedi’u hanafu

Os ydych chi’n dod o hyd i anifail sâl neu sydd wedi’i anafu, ffoniwch linell gymorth argyfwng yr RSPCA ar 0300 1234 999 (8yb – 5yp).

O dan y Ddeddf Lles Anifeiliaid, mae’n gyfraith bellach fod gan berchnogion anifeiliaid anwes ddyletswydd gofal i’w hanifeiliaid anwes. Os yw’ch anifail anwes yn sâl neu wedi’i anafu rhaid i chi fynd ag ef at filfeddyg. Gall y PDSA helpu’r bobl hynny sy’n derbyn budd-dal tai.

Am gyngor pellach, cysylltwch â’ch milfeddyg.

Creulondeb

Os ydych chi’n amau ​​bod anifail yn cael ei esgeuluso neu ei drin yn greulon, ffoniwch linell gymorth argyfwng yr RSPCA ar 0300 1234 999 (8yb – 5yp)