Codi arian

Os ydych chi’n chwilio am syniadau i godi arian i ni, rydych chi wedi dod i’r lle cywir!

Mae cynifer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu i achub rhagor o anifeiliaid sydd mewn angen, ychydig o ddychymyg yn unig sydd ei angen arnoch chi. Beth am drefnu digwyddiad yn y gwaith, yn yr ysgol, coleg neu hyd yn oed gyda’ch ffrindiau a’ch teulu?

Siopa trwy Easyfundraising

Mae gennym newyddion gwych!

Rydym bellach wedi cofrestru gyda easyfundraising, gwefan codi arian siopa elusen fwyaf y DU. Mae’r wefan hon yn caniatáu i ni dderbyn rhoddion yn uniongyrchol gan frandiau pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan i siopa yn eich hoff siopau ar-lein.

Mae’r cyfan am ddim ac yn hawdd i’w defnyddio ac yn ffordd wych i chi ein cefnogi pan fyddwch chi’n siopa ar-lein, a hynny heb gostio ceiniog i chi.

 Mae’n ddewis arall i Amazon Smile a gallwch siopa gydag Amazon drwy’r llwyfan easyfundraising.

I ymuno, cofrestrwch yma heddiw:http://efraising.org/2VaPeaOdbP

Eich Digwyddiad Personol eich hun

Mae gennym dîm codi arian penodol yma i’ch cefnogi yn eich ymdrechion i godi arian ar gyfer Llys Nini. Os ydych chi’n ystyried trefnu’ch digwyddiad eich hun fel sioe gŵn, arwerthiant cist car neu daith gerdded noddedig, siaradwch ag aelod o’r tîm ar 01792 892293 neu e-bostiwch [email protected]

Digwyddiadau Noddedig

P’un a ydych chi’n trefnu’ch digwyddiad eich hun neu’n cymryd rhan mewn un sy’n cael ei gynnal gan Lys Nini, mae digwyddiadau’n ffordd wych o godi arian a chodi proffil Llys Nini. Os hoffech drefnu’ch digwyddiad eich hun neu ein cynrychioli mewn rhyw ffordd, rhowch wybod i ni. Sicrheir lle i Lys Nini ar gyfer llawer o heriau gwahanol.

Heriwch eich hun

Beth am roi cynnig ar wneud rhywbeth rydych chi wedi breuddwydio amdano erioed a helpu achos da ar yr un pryd? Trwy gymryd rhan yn ein digwyddiadau mwy heriol, fel plymio o’r awyr neu redeg marathon gallwch godi llawer o arian wrth gyflawni uchelgais yn llwyddiannus!

Casgliadau mewn bwcedi

Mae casgliadau mewn bwcedi yn helpu i godi arian mawr ei angen ar Lys Nini a chynyddu ymwybyddiaeth ohoni, ond ni allem wneud hynny heb ein gwirfoddolwyr ymroddedig. Pe gallech sbario ychydig oriau ar unrhyw un o’n diwrnodau casglu trwy gydol y flwyddyn, yna cysylltwch â ni.

Casgliadau Dillad

Siopau elusen Llys Nini yw’r ffynhonnell incwm fwyaf. Felly beth am gynnal casgliad ‘rhowch, peidiwch â gwastraffu’ yn y gwaith, mewn bore coffi, mewn grŵp rhieni a phlant bach neu hyd yn oed gyda theulu a ffrindiau.

Does dim terfyn i’ch dychymyg

Rhowch wybod i ni beth rydych chi’n ei wneud a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n sefydlu tudalen noddi ar-lein yn www.justgiving.com. Gwefan yw Justgiving y gallwch ei defnyddio i sefydlu’ch tudalen codi arian eich hun i wneud a derbyn rhoddion ar-lein – mae’n hawdd i’w defnyddio.

Rhestr Ddymuniadau

Wyddech chi fod gennym restr ddymuniadau ar Amazon? Mae gennym gyfrif wedi’i sefydlu felly bydd unrhyw beth a ddewiswch yn dod yn syth atom. Mae llawer o eitemau ar y rhestr ddymuniadau i chi ddewis ohonynt. Mae rhai eitemau rhad a rhai eitemau drutach. Ond beth bynnag y gallwch chi ei fforddio, cymerwch gip, mae pob ceiniog yn helpu i wneud bywydau’r anifeiliaid sydd yn ein gofal yn hapusach ac yn fwy cyfforddus yn ystod eu harhosiad.
Cliciwch ar y ddolen i weld ein rhestr.