Ildio anifail

Mae bob amser yn well ceisio ailgartrefu’ch anifail anwes eich hun i deulu neu ffrindiau y gwyddoch y byddant yn rhoi cartref da iddo.

Os ydych chi’n byw yn ardal ein cangen, Sir Benfro neu Sir Gâr ac rydych am roi eich anifail anwes i Lys Nini RSPCA, cwblhewch ein ffurflen isod. Dylech fod yn ymwybodol bod ein canolfan yn gyffredinol yn llawn ac efallai y cewch eich rhoi ar restr aros. Byddwn hefyd yn gofyn a ydych yn gallu rhoi rhodd, i helpu i dalu rhai o gostau gofal yr anifail yn ystod ei amser gyda ni. Cofiwch fod yn rhaid i ni flaenoriaethu’r anifeiliaid hynny sy’n dod i’r ganolfan trwy law arolygwyr RSPCA sy’n cael eu trin yn greulon a’u hesgeuluso.

Ar hyn o bryd mae gan ein rhestr aros nifer uchel o anifeiliaid yn aros i ddod i mewn felly rydym wedi gwneud y penderfyniad i’w chau er mwyn sicrhau ein bod yn gallu helpu’r rhai sydd arni ar hyn o bryd.