Microsglodynnu

Gall llawer o anifeiliaid anwes gael eu microsglodynnu gan gynnwys cathod, cŵn, cwningod a ffuredau. Ac ers 6 Ebrill 2016 mae’n ofyniad cyfreithiol i gael eich ci wedi’i ficrosglodynnu ac i gadw’ch manylion yn gyfredol.

Gall Llys Nini ficrosglodynnu’ch anifail anwes am £12.50 yn unig. Ffoniwch ni ar 01792 229435 neu anfonwch e-bost atom i drefnu apwyntiad neu i gael rhagor o wybodaeth.

Mae anifeiliaid anwes yn mynd ar goll hebddo.

Mae miloedd o anifeiliaid anwes yn mynd ar goll bob blwyddyn ac nid yw llawer ohonynt yn cael eu dychwelyd i’w perchnogion – gall microsglodynnu helpu i newid hynny.

Er y gall coleri a thagiau fynd yn sownd mewn rhywbeth neu gael eu tynnu i ffwrdd – mae microsglodynnu yn caniatáu i rywun adnabod eich anifail anwes yn barhaol ac yn effeithiol.

Mae microsglodynnu’n effeithiol dim ond os ydych chi’n cadw’ch manylion yn gyfredol. Os byddwch chi’n symud tŷ neu’n newid eich rhif ffôn mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod chi’n dweud wrth y gronfa ddata rydych wedi’i chofrestru â hi fel bod ganddynt eich manylion cyswllt cyfredol.

Microsglodynnu Cŵn

Ers 6 Ebrill 2016 mae’n ofyniad cyfreithiol i gael unrhyw gi dros wyth wythnos oed wedi’i ficrosglodynnu yng Nghymru a Lloegr.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn microsglodynnu’ch ci.

Sut gallaf gael gwybod a yw fy nghi wedi’i ficrosglodynnu neu os yw’r manylion yn gyfredol?

I gael gwybod a yw’ch ci wedi’i ficrosglodynnu, neu i gael gwybod beth yw rhif y microsglodyn, ewch ag ef at eich milfeddyg lleol neu i Lys Nini er mwyn ei sganio.

Os oes gan eich ci ficrosglodyn gallwch gael gwybod gyda phwy y cofrestrir eich microsglodyn ar-lein yma (https://www.check-a-chip.co.uk/) i sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gyfredol. 

Cysylltiadau Cronfa Ddata Microsglodion

Animal Tracker

Chipworks

Identibase

Petrac

Petlog

SmartTrace