Ysbaddu

Mae Llys Nini ac elusennau lles anifeiliaid eraill yn ei chael hi’n gynyddol anodd ymdopi â nifer yr anifeiliaid diangen. Felly mae’n hanfodol bod perchnogion anifeiliaid anwes cyfrifol yn cael eu hanifeiliaid anwes wedi’u hysbaddu i atal cathod bach, cŵn bach etc.

Ysbaddu Cathod

Mae Llys Nini, ar y cyd â Cats Protection a Bayer yn falch o gyhoeddi parhad yr ymgyrch £10 i ysbaddu cathod yn ardal Abertawe.

Gall perchnogion sy’n byw yn ardaloedd codau post SA1 i SA10 gael eu cath wedi’i hysbaddu, ei microsglodynnu, a’i thrin am chwain a llyngyr, y cyfan am £10 yn unig. (Mae hyn yn cynnwys ysbaddu arferol a byddai angen i’r perchennog dalu am unrhyw gostau nad ydynt yn berthnasol i’r ysbaddu).

Mae’r canllawiau am gymhwysedd i gael cymorth ysbaddu yn berthnasol i un neu ragor o’r canlynol; rydych yn derbyn rhai budd-daliadau prawf modd, incwm cartref isel, myfyrwyr amser llawn sy’n byw oddi cartref, pensiwn y wladwriaeth yn unig a chredyd pensiwn. Bydd angen prawf cymhwysedd gan y milfeddyg er mwyn i chi gymryd rhan yn y cynllun.

I gael rhagor o wybodaeth

Os ydych chi’n byw yn unrhyw ran arall o Gymru, gallwch gael help i gael eich cath wedi’i hysbaddu a’i microsglodynnu o hyd.

I gael rhagor o wybodaeth