Pont yr Enfys

Ar farwolaeth anifail anwes
Yr ochr hon i’r nefoedd mae lle o’r enw Pont yr Enfys…
Pan fydd anifail sydd wedi bod yn arbennig o agos at rywun yma’n marw, bydd yr anifail anwes hwnnw’n mynd i Bont yr Enfys. Mae dolydd a bryniau ar gyfer ein holl ffrindiau arbennig fel y gallant redeg a chwarae gyda’i gilydd. Mae digon o fwyd, dŵr a heulwen, ac mae ein ffrindiau’n hapus ac yn gyfforddus.
Mae’r holl anifeiliaid a fu’n dost neu a oedd yn hen wedi’u hiacháu ac yn llawn egni. Mae’r rhai a gafodd eu brifo neu eu hanafu wedi’i hiacháu ac yn gryf eto, yn union fel rydym yn eu cofio yn ein breuddwydion am y dyddiau a fu. Mae’r anifeiliaid yn hapus ac yn fodlon, oni bai am un peth bach; mae pob un ohonynt yn gweld eisiau rhywun arbennig iawn iddyn nhw, y bu’n rhaid ei adael ar ôl.
Maent i gyd yn rhedeg ac yn chwarae gyda’i gilydd, ond daw’r diwrnod pan fydd un yn stopio’n sydyn ac yn edrych i’r pellter. Mae ei lygaid yn benderfynol. Mae ei gorff eiddgar yn gryndod i gyd. Yn sydyn, mae’n dechrau rhedeg o’r grŵp, gan hedfan dros y glaswellt, ei goesau’n ei gario’n gynt ac yn gynt.
Rydych chi wedi cael eich gweld, a phan fyddwch chi a’ch ffrind arbennig yn cwrdd o’r diwedd, rydych chi’n cydio’n dynn yn eich gilydd mewn aduniad llawen, byth i ymwahanu eto. Mae dagrau o lawenydd yn llifo i lawr eich wyneb; mae eich dwylo’n anwesu’r pen annwyl unwaith eto, ac rydych chi’n edrych unwaith eto i lygaid ymddiriedus eich anifail anwes, sydd wedi hen fynd o’ch bywyd ond sydd bob amser yn eich calon.
… yna byddwch yn croesi Pont yr Enfys gyda’ch gilydd.

Coedwig yr Enfys

Mae Coedwig yr Enfys mewn rhan dawel o’r tiroedd, coedwig sydd newydd ei phlannu i ehangu’n coetiroedd a rhoi cartref i fywyd gwyllt.
Mae’r goedwig yn cynnwys tua 1,000 o goed brodorol ifanc, a gellir noddi pob coeden am £50. Rhoddir “Plac Coedwig yr Enfys” yn y goedwig wrth ymyl y goeden o’ch dewis i gofio’ch ffrind annwyl nes i chi gwrdd eto.
Siaradwch ag aelod o’r tîm drwy ffonio 01792 892293 neu e-bostiwch [email protected]