Ailgartrefu anifail anwes yn dilyn eich marwolaeth

Yn naturiol, rydych chi eisiau’r gorau i’ch anifail anwes cariadus, a dyna pam rydym yn argymell bod angen gwneud trefniadau sydd wedi’u hystyried yn ofalus er mwyn i ffrind neu aelod o’r teulu gymryd perchnogaeth a gofal o’r anifail yn dilyn marwolaeth ei berchennog.


Fodd bynnag, gan nad yw hyn bob amser yn bosib, mae Llys Nini RSPCA yn cynnig opsiwn amgen yn ardal de Cymru i ddarparu’r dyfodol hapus y mae eich anifail anwes yn ei haeddu pan na fyddwch chi o gwmpas mwyach.

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ein taflen a’n ffurflen gais a gallwch naill ai ei argraffu gartref a’i bostio yn ôl i Lys Nini neu lenwi’n cais ar-lein.