Ymwelwch â ni

Cyfeiriadau o Gyffordd 47 yr M4

  • Gadewch y cylchfan i fynd ar yr A48 tuag at Benllergaer
  • Ar y cylchfan nesaf (ychydig ar ôl yr orsaf betrol ar y chwith) trowch i’r dde i fynd ar yr A48 tuag at Bontlliw
  • Wrth y cylchfan bach ewch yn syth ymlaen a throwch ar unwaith i’r chwith tuag at y gatiau mynediad
  • Parhewch i lawr y dramwyfa ac mae’r ganolfan anifeiliaid ar ddiwedd y dramwyfa: mae’r prif faes parcio ar y dde.

Os ydych chi’n defnyddio system llywio lloeren i ddod o hyd i Lys Nini, sylwer, mae’n bosib y bydd ein côd post, SA4 9WB, yn dod â’ch taith i ben ar y draffordd sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r ganolfan anifeiliaid. Yn lle hynny, defnyddiwch SA4 9GX